Tiny van den Eerden

Schaarste - Tiny van den Eerden

“Op zekere dag komt mijn vader lopend thuis van zijn werk. Zijn fiets is gevorderd. In de huidige tijd van welvaart en fietsendiefstal is het nauwelijks meer voor te stellen dat je daar zo overstuur van bent. In die tijd was een fiets een waardevol bezit. Er was geen andere te krijgen. Mijn vaders fiets was een beetje eigenaardig van model.