Riny van Luyt

Bevrijding - Riny van Luyt

“In de jaren direct na de bevrijding werden er kinderoptochten georganiseerd. Ik weet nog goed dat ik zelf meeliep in zo’n optocht. We zongen dan vaderlandslievende liederen die geen kind meer kent, laat staan zingt. En versierd met zoveel mogelijk oranje, rood, wit en blauw trokken we dan door de buurt.” - Hanny van Overbruggen