Oorlog - Ria Aerdts

Tekenaar: 

De meeste mensen, inclusief de Duitsers, denken dat de oorlog voor Kerstmis afgelopen zal zijn. Als Hitler de capitulatie van Engeland verwacht, krijgt Engeland op 22 juli 1940 de steun toegezegd van Amerika en besluit Churchill door te vechten. De oorlog is nog lang niet afgelopen. 

“We maken kennis met Duitse uniformen in het straatbeeld. Marcherende, vrolijk zingende, Duitse leger­eenheden. Merkwaardig, ze lijken niet op de ridders met harnassen en zwaarden die ik verwachtte, maar ze zijn niet minder bedreigend.” - Joep van Rijnsoever

De ellende begint nu pas goed. De verhouding tussen de Nederlanders en de bezetter wordt er niet beter op. De Duitsers beginnen te beseffen dat ze de sympathie van de Nederlanders niet kunnen winnen. Nu dacht men blijkbaar ‘niet goedschiks, dan kwaadschiks’. Er volgen vele verboden die het dagelijkse leven sterk beïnvloeden. Het leven met de bezetter valt niet mee.

Oorlog

Ook in dit thema