Oorlog - Ineke van Valkenburg


“Bij ons in het gezin werd gesmokkeld. Erwten, bonen en melk bijvoorbeeld. Voor mijn broertje, die bijna blind was geworden door ondervoeding, moest voor extra melk worden gezorgd. Er werd ook veel geruild. Wij gebruikten de suikerbonnen bijvoorbeeld niet. Die ruilden we dan bij de boeren voor ander spul.”- Thoma van der Peet

Oorlog

Ook in dit thema