Meisjes van Toen

De tekeningen van De meisjes van toen zijn een bijzondere deelcollectie van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Ze zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog gemaakt door leerlingen van het St. Catharinalyceum in Eindhoven, die in de tekenles van Karel Vermeeren de opdracht kregen hun eigen oorlogservaringen op papier te zetten. Het was een bijzondere opdracht, want tekenen in het onderwijs was toen nog vooral bedoeld om de oog-handcoördinatie te oefenen. Kinderen tekenden dan ook voornamelijk voorbeelden na. Sommige oud-leerlingen konden zich deze tekeningopdracht daarom goed herinneren. 

De tekeningen verdwenen in de vergetelheid en doken pas weer op bij de overdracht van de nalatenschap van Vermeeren (1912-1998) aan het RHCe. Ruim 30 tekenaars zijn getraceerd. Allemaal vrouwen, want het St. Catharinalyceum was een meisjesschool. Aan de hand van hun eigen tekening vertellen De meisjes van toen over hun oorlogsbelevenissen. Door al deze verhalen is een schat aan kleine geschiedenissen verkregen. Sommige verhalen zijn ontroerend, hartverwarmend, aangrijpend of zelfs grappig: de oorlog was niet alleen maar ellende.