Bombardementen - Magda van Zon

Tekenaar: 

“Op de tekening zie je mijn moeder, broer en zusjes Eindhoven ontvluchten. We woonden tijdens de oorlog in Aalst, schuin tegenover de kerk op de Eindhovenseweg. De laatste dagen van de bezetting hebben we op een boerderij geschuild. Later is op die plek het NatLab gebouwd. Wij sliepen daar in de paardenstal. Veel anderen in de koeienstal. Op een zeker moment kwam er een jonge Duitse militair aanlopen. Hij vroeg of hij onderdak kon krijgen op de boerderij. De boerin had het erg te doen met de arme jongen en stemde toe, mits hij zijn wapens afdeed en in de melkkamer ging slapen. Hij moest er wel voor zorgen dat niemand hem zag en de volgende ochtend voor zes uur moest hij weg zijn. Bij zijn vertrek kreeg hij van de boerin nog een dikke boterham met kaas mee.” - Magda van Zon

Bombardementen

Ook in dit thema